הילולת רבי נחמן

יציאה 25.09
חזרה 27.09
ימים שלישי עד חמישי
נגמרו המקומות!

טיסה לאומן בר”ח כסלו

יציאה 08.11
חזרה 11.11
ימים חמישי עד ראשון
מקומות אחרונים!

חג חנוכה באומן

יציאה 02.12
חזרה 05.12
ימים ראשון עד רביעי
ההרשמה החלה!

48 שעות אצל רבנו

יציאה 16.01
חזרה 17.01
ימים רביעי עד חמישי
ההרשמה החלה!

home-bookניתן להשיג את הסידור

שכבש לב נשים רבות

"תפילה לה' והכל מתגשם"

בטל': 052-8280614