טיסה לאומן בט”ו בשבט

הנסיעה התקיימה
הרשמי עוד היום לנסיעה הבאה!

ז’ באדר – הילולת משה רבנו

יציאה 21.02
חזרה 25.02
ימים רביעי עד ראשון
מקומות אחרונים!

ר”ח אייר – כוחה של רפואה

יציאה 12.04
חזרה 15.04
ימים חמישי עד ראשון
ההרשמה החלה!

טיסה בטו’ באב – סגולה לזיווג

יציאה 25.07
חזרה 29.07
ימים רביעי עד ראשון
ההרשמה החלה!

home-bookניתן להשיג את הסידור

שכבש לב נשים רבות

"תפילה לה' והכל מתגשם"

בטל': 052-8280614