טיסה לאומן ל3 ימים

יציאה 22.05
חזרה 24.05
ימים שלישי עד חמישי
מקומות אחרונים!

טיול לאומן בראש חודש תמוז

יציאה 13.06
חזרה 17.06
ימים רביעי עד ראשון
ההרשמה החלה!

טיסה בטו’ באב – סגולה לזיווג

יציאה 25.07
חזרה 29.07
ימים רביעי עד ראשון
ההרשמה החלה!

חודש אלול – אני לדודי ודודי לי

יציאה 08.08
חזרה 12.08
ימים רביעי עד ראשון
ההרשמה החלה!

home-bookניתן להשיג את הסידור

שכבש לב נשים רבות

"תפילה לה' והכל מתגשם"

בטל': 052-8280614