חג חנוכה באומן

יציאה 02.12
חזרה 05.12
ימים ראשון עד רביעי
נגמרו המקומות!

48 שעות אצל רבנו

יציאה 16.01
חזרה 17.01
ימים רביעי עד חמישי
ההרשמה החלה!

ר”ח אדר אצל רבנו

יציאה 06.02
חזרה 10.02
ימים רביעי עד ראשון
ההרשמה החלה!

ז’ באדר – הילולת משה רבנו

יציאה 14.03
חזרה 17.03
ימים חמישי עד ראשון
ההרשמה החלה!

home-bookניתן להשיג את הסידור

שכבש לב נשים רבות

"תפילה לה' והכל מתגשם"

בטל': 052-8280614