נסיעות לאומן 3

תנאי רישום וביטולים:

נא קראי בעיון

המחירים אינם כוללים:

 1. דרכון, אשרות כניסה, דמי טיפול באשרות כניסה ואגרות במעברי חוב באם יידרשו.
 2. כל הסיורים המצוינים (גן סופיה,שוק,קניון) בתכנית הטיול המוצעים בזמן החופשי הינם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול וכרוכים בתשלום נוסף מראש.
 3. משקאות, כביסה, טלפונים, דואר וכו'
 4. ביטוח בריאות, ביטוח נוסעים, ביטוח כבודה, שדרוגים בטיסה וכבודה נוספת חריגה.

עיקרי התנאים הכללים:

 1. "אהובה לצדיק" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את מסלול הטיול, שעות ו/או ימי הטיסה ו/או מספר הטיסה ו/או שדה התעופה ו/או מוביל תעופתי, והכל בהתאם לשינויים שיבוצעו ע"י חברות התעופה ושאינן בשליטת "אהובה לצדיק".

אשרות ודרכונים:
1. תוקף הדרכון חייב להיות מינימום שישה חודשים מיום היציאה מהארץ.
2. נוסעות בעלי אזרחות זרה ו/או תעודת מעבר שאינם נושאים דרכון ישראלי מתבקשות לבדוק אישית ובאחריותן עם הנציגים הקונסולריים של מדינות היעד לגבי אפשרויות הכניסה ו/או המעבר ביעד.
3. קטין/ה היוצא/ת מישראל מחויב/ת לשאת איתו/ה אישור נוטריון בגין הסכמת ההורים לנסיעתו/ה

רישום ותשלום:
1. התשלום יתבצע מיד לאחר אישור סופי של ההזמנה
2. ההשתתפות בטיול מותנית בכך שהנוסעת נתנה ל"אהובה לצדיק" את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו.
3. נוסעת שהעבירה תשלום מקדמה עבור הטיול אך לא השלימה את כל התשלום 10 יום לפני מועד הטיול, אינה תשתתף בטיול וכספה לא יוחזר לה.

דמי ביטול:  

לקוחה שביקשה לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליה דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה.
7.2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס שבראש טופס זה , אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

תנאים והבהרות לגבי ביטול:

 1. אם הביטול יבוצע עד 24 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוחה (להלן – "יום יציאה") – 200$ לנוסעת.
 2. אם הביטול יבוצע בין 23 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה – %50 (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
 3. אם הביטול יבוצע בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה – %75 ממחיר העסקה.(שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה .
 4. אם הביטול יבוצע בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה – %100 (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
 5. דמי ביטול בכרטיס אשראי / מזומן/ העברה בנקאית אף ביום הרישום תחויב הלקוחה ב15$ בהתאם ובנוסף לתנאים דלעיל.
 6. דמי הביטול לטיול שהכרטיס טיסה הינו "כרטיס בודד" אשר הוסבר מראש לנוסעת בין בכתב ו/או בשיחה עם נציגה טלפונית הינם תשלום מלא מרגע ביצוע ההזמנה.
 7. לא ינתן החזר כספי לנוסעת אשר קיבלה עיכוב ביציאת מהארץ בעקבות : חוב כספי, עיכוב יציאה מהארץ ע"י רשויות החוק, מצב בריאותי או כל גורם אחר.

  אישור:
  1. הנני מאשרת ומצהירה כי קראתי בעיון טופס זה
  2. עם הכנסת פרטייך במסגרת רישום לטיול הינך מאשרת ל"אהובה לצדיק" לשלוח לדואר האלקטרוני המוזנת, הודעת WhatsApp ,הודעת SMS או בכל דרך פרסום אחרת כדי לעדכן אותך מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור. ניתן להסיר את שמך מרשימת הדיוור באמצעות פניה ל"אהובה לצדיק" בהודעת דואר אלקטרוני שכתובתה aradahuva@gmail.com

תנאי רישום וביטולים
WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן