מהי הפרשת חלה

ביום שישי לבריאת העולם אמר ה’ יתברך “נעשה אדם בצלמנו כדמותנו” לקח עפר ומים ונפח בו רוח נשמה, וכך נוצר למעשה האדם הראשון שהוא עיסתו של עולם.

לאחר מכן, אמר ה’ יתברך “לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו” ולקח חלק מן העיסה וברא את האשה..

בא הנחש וטימא את יציר כפיו של ה’ יתברך והחטיא את חוה ואדם, כעס ה’ וקילל את אדם וחוה “בזיעת אפך תאכל לחם ואת בצער תלדי בנים” אבל בחסדו הגדול של השם יתברך ברא את התשובה עוד בטרם בריאת העולם.

רבי נחמן הקדוש אמר- “אין מעלה יותר גדולה מן התשובה שהיא מעימקא דליבא”

צדיק ה’ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו אשר חס על בריותיו ונתן לנו את מצוות הפרשת חלה שהיא למעשה תיקון חטא חוה אימנו שפגמה בחלתו של עולם ובכך שאנו מפרישות חלה אנחנו מתקנות בשמחה ובאהבה את אותו חטא קדמון.

בשלושה מצוות אנו הנשים היקרות והחביבות מאד על השם יתברך נצטוינו, נידה, הפרשת חלה, והדלקת הנרות ובמיוחד להיזהר בשלושת המצוות הנ”ל.

המון סגולות יש בהפרשת החלה בזמן שבית המקדש היה קיים, הכהן הגדול היה מקריב קורבן לפני השם יתברך אבל לצערנו חרב בית מקדשנו.

היום אין כהן ולא בית המקדש,יהי רצון שניזכה בעזרת השם שיבנה בימינו. וההקבלה המשתמעת, האישה היא כמו הכהן שמקריב את הקורבן ובכך שהיא מקיימת מצוות הפרשת חלה ניתן לה באותו מעמד כח תפילה עצום לעמוד לפני מלך מלכי המלכים ולבקש רחמי שמיים ובקשות לכלל ולפרט.

המון המון ישועות ושפע מטיפה ומזילה מצווה זו שפע פרנסה, בריאות ,קדושה, רוחניות עצומה ממש כמו להרגיש את השכינה יורדת לצידך..

מן ההלכה אישה מצווה להפריש פעם בחצי שנה (לגבי ספרדיות) מעל 1.666 ק”ג ולברך בשם ומלכות אבל דעת אשכנזים מעל 2.600 ק”ג.

כיום נשים מקיימות מצווה זו בשמחה וקיימת מודעות מאוד גדולה למעלתה של הפרשת חלה ברבים.

אשתף אתכם בסיפור נס ממצוות הפרשת חלה ברבים

שמי ציפי (שם בדוי) שנים שאנחנו לא יכולים להביא ילדים הרופא אמר אפילו לא לטרוח לבצע טיפולי פוריות ישר ללכת לפונדקאות אבל אנחנו לאחר חמש שנים של נסיונות אמרנו לא נתייאש, ננסה אולי השנה השם הרחום יפתח שערי רחמים ויחוס עלינו, בעלי לקח על עצמו שעורי תורה אני התחזקתי,לקחתי על עצמי נידה, הדלקת נרות שבת ובכל זאת שערי שמיים נעולים, ביתנו שומם, אני שומעת את השכנה- ” נו ציפי אולי תאמצי או תלכי לפונדקאות” אבל הלב לא נותן אמונה בטחון ועקשנות לה’ יתברך פתחה שערי שמיים.

יום אחד מסרתי את שמי לאישה צדיקה שהיתה עושה הפרשות חלה, ערב ערב יוצאת ומזכה את בנות ישראל במצווה זו .

התקשרה אליי ושאלה, “נו ציפי יש חדש אפשר להגיד מזל טוב” אבל אני בגרון חנוק עונה- שאין כלום ואני עוברת טיפולים. הרופאים אמרו זה סיבוב האחרון, לא יכולתי מלעצור את הבכי שפרץ מתוך עימקי נשמתי, היא חיכתה בסבלנות על הקו שהרגע אמרה- “עכשיו אני מארגנת 40 נשים שיתרמו לך את מצוות ההפרשת חלה שלהן אל תבכי אנחנו נראה ישועות”..

וכך היה, באותו היום נסעתי עם בעלי לטיפול האחרון כי נגמרו כבר העוברים אלה היו האחרונים.

נכנסתי בתחושה שה40 נשים היום תורמות לי את מצוות ההפרשת חלה שלהם השם לא ישיב תפילותהן ריקם.

שבועיים לאחר מכן קיבלתי טלפון מבית החולים- “מזל טוב ציפי יש הריון!!”.

לאחר שבע שנים של יסורים, שום תפילה לא שבה ריקם מלפני השם יתברך.

בשעה טובה ילדתי שני בנים תאומים ולאחר שנה נכנסתי שוב להריון, בנס, מבלי טיפול ב”ה ילדתי ילדה מקסימה , אין סוף לרחמיו של ה’ ולניסים שהוא עושה איתנו.

כל זה, בזכות 40 תרומות של הפרשת חלה שעמדה בשמים למעני ותפילותיהן של בנות ישראל ובזכות נשים צדקניות נגאלנו ובעזרת השם יתברך וניגאל…..

המצרכים להפרשת חלה

מרכיב ראשון- הקמח

הקמח מסמל את העמל שלנו בחיים “אדם לעמל יולד” את עבודת שלנו להתעלות במצבים שונים, להשביח את חיינו, לשפר תמיד שיהיה יותר טוב לזכות להתקדם ברוחניות והתקדש ולא לשכוח לאחד, לגשר,לקרב ולהביא למצב שהכל יהיה עיסה אחת אחידה. כך בחיינו לשאוף לשלמות ברוחניות ובגשמיות וכמובן רבנו הקדוש אמר- “על כל דבר יקדים האדם תפילה”.

יהי רצון מלפניך ה’ יתברך שנזכה לדעת חכמה להשתמש בהם למען שמך שנזכה לבחור בדרך האמת שהיא התורה הקדושה.

מרכיב שני- שמרים

זה השמחה בחיינו. החיות שבחיים ,ההתלהבות, כל הזמן לדאוג שאנחנו נהיה בהתחדשות לשמור על זה מכל משמר, לא לתת לשמרים האלה להחמיץ אותנו.

שהוא למעשה העצבות. שכל הזמן העצבות רוצה להשתלט עלינו ולהוריד אותנו ברוחניות אבל,רבנו הקדוש אמר- “אל יאוש בעולם כלל” נשמור על השמרים בכדי שיתפיחו לנו את ההתלהבות בעבודת ה’.

יהי רצון שה’ יתברך ישמור אותנו ממידות רעות,יצר הרע, עצבות ,לשון הרע ושנאת חינם.

מרכיב שלישי- סוכר

סוכר..סוכר… זה המתיקות של החיים,אהבה,חסד,אושר,אדיבות,שמחה,האור האין סופי לראות את המתוק של כל דבר בחיים, לראות את אור ה’, שה’ עושה הכל לטובה ולזכור תמיד שמעז יוצא מתוק.

יהי רצון שה’ יתברך ימחול לנו וימתיק מעלינו את הדינים (“על ידי ניגונים ומחיאת כף מתמתקין כל הדינים”)

מרכיב רביעי- מים

אין מים אלא תורה וחיים…

החיים שלנו ללא תורה כמו אדם שנמצא בנווה מדבר ללא מים ומבקש להרוות את צימאונו.

הצימאון הזה, הוא צימאון לתורה בחידושים ופילפולים, בטוהר ונקיות בהרגשה של התחדשות זוהי עוצמת המים.

יהי רצון שנזכה שהתורה שלנו תזרום כמו מים לליבנו ותהיה בעורקינו.

מרכיב חמישי- מלח

את המלח צריך להוסיף בחיינו במידה ולא יותר מדי בכדי שבצק זה (חיינו) לא יהיה מלוח מידי ושלא יחסר מטעמו.

צריך כל הזמן להשתדל לעבוד על המידות, במיוחד על תכונות הנפש שה’ יטביע בתוכנו לעבוד על מידותינו, לדעת תמיד מתי לעצור (כעס,לשון הרע,ליצנות,שנאת חינם).

יהי רצון שנזכה תמיד ללכת בדרך הישר שליבנו ופינו ולשוננו יהיו שווים.

מרכיב שישי- שמן

הכי הכי חשוב האור בתוכנו “כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן”.

תמיד לשמור על הגחלת בתוכנו, על אש התורה שתאיר בקרבנו בתוך נשמתנו. לדאוג להאיר פנים לה’ יתברך ולכל הסובבים אותנו, להשתדל להיות יהודי.

ומתוך אור פנימי זה, לצמוח ולהאיר את העולם בתורה ומצוות ומעשים טובים (“סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל אדם”).

 

יהי רצון שה’ יתברך ישפיע עלינו שפע מברכותיו עד בלי די שנזכה שמשיח צידקנו יבוא באור הגנוז של צדיקים ויאיר את בית מקדשנו.

באהבה עבד ה’, אהובה ארד.

 

סגירת תפריט
WhatsApp chat
דילוג לתוכן