הפרשת חלה

מהי הפרשת חלה

למה נשים נצטוו במצוות הפרשת חלה?

ביום שישי לבריאת העולם אמר ה’ יתברך “נעשה אדם בצלמנו כדמותנו” לקח עפר ומים ונפח בו רוח נשמה, וכך נוצר למעשה האדם הראשון שהוא עיסתו של עולם.

לאחר מכן, אמר ה’ יתברך “לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו” ולקח חלק מן העיסה וברא את האישה..
בא הנחש וטימא את יציר כפיו של ה’ יתברך והחטיא את חוה ואדם, כעס ה’ וקילל את אדם וחוה “בזיעת אפך תאכל לחם ואת בצער תלדי בנים” אבל בחסדו הגדול של השם יתברך ברא את התשובה עוד בטרם בריאת העולם.

רבי נחמן הקדוש אמר- “אין מעלה יותר גדולה מן התשובה שהיא מעימקא דליבא”

צדיק ה’ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו אשר חס על בריותיו ונתן לנו את מצוות הפרשת חלה שהיא למעשה תיקון חטא חוה אימנו שפגמה בחלתו של עולם ובכך שאנו מפרישות חלה אנחנו מתקנות בשמחה ובאהבה את אותו חטא קדמון.
בשלושה מצוות אנו הנשים היקרות והחביבות מאד על השם יתברך נצטוינו, נידה, הפרשת חלה, והדלקת הנרות ובמיוחד להיזהר בשלושת המצוות הנ”ל.

המון סגולות יש בהפרשת החלה בזמן שבית המקדש היה קיים, הכהן הגדול היה מקריב קורבן לפני השם יתברך אבל לצערנו חרב בית מקדשנו. והיום אין כהן ולא בית המקדש. יהי רצון שנזכה בעזרת השם שיבנה בימינו וההקבלה המשתמעת, האישה היא כמו הכהן שמקריב את הקורבן ובכך שהיא מקיימת מצוות הפרשת חלה ניתן לה באותו מעמד כח תפילה עצום לעמוד לפני מלך מלכי המלכים ולבקש רחמי שמיים ובקשות לכלל ולפרט.

המון המון ישועות ושפע מטיפה ומזילה מצווה זו שפע פרנסה, בריאות ,קדושה, רוחניות עצומה ממש כמו להרגיש את השכינה יורדת לצידך..

מן ההלכה, אישה מצווה להפריש פעם בחצי שנה (לגבי ספרדיות) מעל 1.666 ק”ג ולברך בשם ומלכות אבל דעת אשכנזים מעל 2.600 ק”ג. כיום נשים מקיימות מצווה זו בשמחה וקיימת מודעות מאוד גדולה למעלתה של הפרשת חלה ברבים.

אשתף אתכם בסיפור נס ממצוות הפרשת חלה ברבים

שמי ציפי (שם בדוי) שנים שאנחנו לא יכולים להביא ילדים הרופא אמר אפילו לא לטרוח לבצע טיפולי פוריות ישר ללכת לפונדקאות אבל אנחנו לאחר חמש שנים של נסיונות אמרנו לא נתייאש, ננסה אולי השנה השם הרחום יפתח שערי רחמים ויחוס עלינו, בעלי לקח על עצמו שעורי תורה אני התחזקתי,לקחתי על עצמי נידה, הדלקת נרות שבת ובכל זאת שערי שמיים נעולים, ביתנו שומם, אני שומעת את השכנה- ” נו ציפי אולי תאמצי או תלכי לפונדקאות” אבל הלב לא נותן אמונה בטחון ועקשנות לה’ יתברך פתחה שערי שמיים.

יום אחד מסרתי את שמי לאישה צדיקה שהיתה עושה הפרשות חלה, ערב ערב יוצאת ומזכה את בנות ישראל במצווה זו. התקשרה אליי ושאלה, “נו ציפי יש חדש אפשר להגיד מזל טוב” אבל אני בגרון חנוק עונה- שאין כלום ואני עוברת טיפולים. הרופאים אמרו זה סיבוב האחרון, לא יכולתי מלעצור את הבכי שפרץ מתוך עימקי נשמתי, היא חיכתה בסבלנות על הקו שהרגע אמרה- “עכשיו אני מארגנת 40 נשים שיתרמו לך את מצוות ההפרשת חלה שלהן אל תבכי אנחנו נראה ישועות”..

וכך היה, באותו היום נסעתי עם בעלי לטיפול האחרון כי נגמרו כבר העוברים אלה היו האחרונים.
נכנסתי בתחושה שה40 נשים היום תורמות לי את מצוות ההפרשת חלה שלהם השם לא ישיב תפילותהן ריקם.
שבועיים לאחר מכן קיבלתי טלפון מבית החולים- “מזל טוב ציפי יש הריון!!”.

לאחר שבע שנים של יסורים, שום תפילה לא שבה ריקם מלפני השם יתברך.
בשעה טובה ילדתי שני בנים תאומים ולאחר שנה נכנסתי שוב להריון, בנס, מבלי טיפול ב”ה ילדתי ילדה מקסימה , אין סוף לרחמיו של ה’ ולניסים שהוא עושה איתנו.

כל זה, בזכות 40 תרומות של הפרשת חלה שעמדה בשמים למעני ותפילותיהן של בנות ישראל ובזכות נשים צדקניות נגאלנו ובעזרת השם יתברך וניגאל…

 

להזמנת ערב הפרשות חלה.
 התקשרי ל- 054-5757471 | 052-8280614 | 054-7799168

שתפי מכל הלב !

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Pinterest
WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן