מצוות קבלת שבת

רצוי לקבל את השבת מיום רביעי , לגמור את הכביסות, לנקות את הבית בכדי שנוכל לקבל השבת בשמחה ולא בעייפות.

עונג שבת- רצוי לענג את השבת בבשר ובדגים, במאכלים טובים ולייקר במיוחד את סעודת השבת שהיא הסעודה למעשה רועוא דרעוין (רצון הרצונות) ולכוון להינצל ממלחמת גוג ומגוג בזכות סעודה זאת .

שלושת הסעודות מתקשרות לאבותינו הקדושים:

סעודה ראשונה- אברהם

סעודה שניה- יצחק

סעודה שלישת- יעקב

ולחתום את השבת בסעודה רביעית שהיא סעודה של דוד המלך ואליהו הנביא זכור לטוב.

שבסעודה זו יורד שפע של השבת לכל השבוע.;