משיב הרוח ומוריד הגשם

אנחנו מתחילים להגיד בשמחת תורה ועדיין מתפללים “ברכנו” ובז’ בחשון משנים ל”ברך עלינו”;