fbpx

תוכן מורחב על קברי צדיקים

רבי דוב בער המגיד ממעזריטש

רבי דוב בער המגיד ממעזריטש

רבי דב בער המכונה המגיד ממעזריטש, נולד בשנת ה’תס”ד, בעיר לוקאטש שבאוקראינה, לאביו רבי אברהם המיוחס עד לתנא הגדול רבי יוחנן הסנדלר, ולאמו מרת חוה.

חייו:
עוד בילדותו חונן רבנו בכשרונות נדירים ואביו שלחו ללמוד תורה בלבוב בישיבתו המפורסמת של רבי יעקב יהושע פולק בעל הפני יהושע.

המשך…

רבי אלימלך מליז’ענסק

רבי אלימלך מליז’ענסק

רבי אלימלך וייסבלום מליז’ענסק, נולד בשנת ה’תע”ז, בלאפאחי כפר קטן הסמוך לעיר טיקטין שבגליציה, לאביו רבי אליעזר ליפמאן ולאמו מרת מירל.

חייו:
מינקותו חשק רבנו בלימוד התורה הק’, אך גודל יראתו ושקדנותו לא באה בנקל, יחד עם אחיו רבי זושא מאניפולי ישב והגה בתורה, יחדיו מלאו את כריסם בתנ”ך הלכה ש”ס ופוסקים, לאחר מכן פנו ללמוד קבלה בקדושה וטהרה, משגדל הילד שלחוהו הוריו לעיר טיקטין הסמוכה למקום מגוריהם כדי ללמוד שם בישיבה.

המשך…

רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל”ב (1772), בעיירה מז’יבוז’ שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע”א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש”ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש”ט.

חייו:
כאשר הוכנס רבינו בבריתו של אברהם אבינו, ברך רבי ברוך ממז’יבוז’, דודו של רבינו, את הרך הנולד כנהוג. לפתע פנתה פיגה, אם רבינו לאחיה, ואמרה: “ברוך, ברכו שלא יחלקו על דרכו…”, רבי ברוך פשט ידיו לצדדים כאומר “אין מה לעשות”…

המשך…

רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש

רבי ישראל המכונה בפי כל “בעל שם טוב הקדוש“, נולד ביום ח”י באלול שנת נח”ת, בעיירה הקטנה אקופ שבפודוליה (בין פולניה לוואלחיא), לאביו רבי אליעזר ולאמו מרת שרה לעת זקנתם.

לידתו:
המסורת מספרת כי אביו זכה לבן כזה משום שעמד בניסיון של הכנסת אורחים, עת ביקר אצלו אליהו הנביא בשבת קודש בדמות קבצן עלוב, תוך חילול שבת.
רבי אליעזר לא אמר לו מאומה, אלא להיפך, קירבו ביותר, ובצאת השבת עוד העניק לו נדבה הגונה ומזון כצידה לדרך.
נמנו וגמרו מן שמיא להעניק לו נשמה גבוהה אשר תקרב את פשוטי העם לעבודת הבורא.
אז נגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו כי את שם בנו הנולד לו יקרא ישראל ע”ש ישראל אשר בך אתפאר.

המשך…

רבי נתן מברסלב

חייו
רבי נתן שטרנהרץ, המכונה גם רבי נתן מברסלב או רבי נתן מנעמירוב נולד בשנת ה’ אלפים תק”מ ט”ו לחודש שבט(22 ינואר 1780), בן בכור לאביו הנגיד רבי נפתלי הירץ שטערנהארץ, ולאמו מרת חיה לאנע. אביו הצעיר ר’ נפתלי הירץ, נחשב לאחד מנגידי העיר וחשוביה.

ילדותו
מעודו, עוד בהיותו ילד קטן התמיד מאד בלימודיו, ותמיד היה חוזר ומשנן לעצמו את הגמרא דף אחר דף. הוא התבלט מאד בהתמדתו ושקדנותו על יתר חבריו.אף מיוחד במינו היה בדרך לימודו. בעוד שהמעולים שבילדי החדר הראו את כוחם וחילם בפלפולים וחיפוש אחר קושיות ושאלות, ולא אחת סטו מהדרך הישרה של הלימוד, מוהרנ”ת נמנע מכל זה, לימודו היה בפשטות ובהבנה ישרה. “מה אעשה שאין לי קושיות?” היה מתנצל כל אימת שהעירו לו על אופן לימודו הישר. המלמד שיבח את דרך לימודו של ר’ נתן ואמר: “אני מעדיף את תרגומו הפשוט של נתן על פני שאלות המפותלות של שאר הילדים” ולבסוף, מתוך התמדתו העצומה בלימוד, הגיע לעמקות וגאונות.

המשך…

רבי לוי יצחק מברדיצ’ב

ביוגרפיה
נולד בעיירה הוסקוב שבמחוז פשמישל, בשנת ת”ק לערך, לאביו רבי מאיר זי”ע אבדק”ק הוסקאב ולאמו מרת שרה סאשע ע”ה, ביום שירדה נשמתו הק’ לעוה”ז חילק מרן הבעש”ט זי”ע לחיים לחבריא קדישא במעזבוז’ ושח להם בשמחה “היום הזה באה לעולם נשמה גדולה וקדושה אשר תמליץ טוב ותלמד סנגוריה על כנסת ישראל”, ואכן מפורסם היה באהבתו לבנ”י ובהמלצותיו עליהם בתפלותיו עד שהרה”ק קדוש ישראל מרוז’ין זי”ע אומר שדי בהזכרת שמו של רבינו לעורר רחמי ה’ על בנ”י, והוסיף ע”כ בנו הרה”ק ר’ א”י מסדיגורא זי”ע כי לא רק הזכרת שמו של רבנו אלא אפי’ הזכרת שם העיר “ברדיטשוב” יש בכוחו לעורר רחמי ה’ על בני ישראל,בצעירותו היה ידוע בכינוי העילוי מירופלב.

נישואיו
כשהגיע לפרקו נשא את בת הגביר רבי ישראל פרץ מק”ק לוברטוב תלמידם של הרה”ק רבי דב בער המגיד ממזריטש זי”ע והרה”ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג זי”ע.

המשך…

רבי שניאור זלמן- בעל התניא

רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא
רבי שניאור זלמן מלאדי, נולד בי”ח אלול ה’תק”ה, בעיר לאזני פלך מוהילוב בלארוס, לאביו רבי ברוך ולאמו מרת רבקה.

ילדותו:
הוריו שהיו חשוכי ילדים נסעו יחד למז’יבוז’ אל הבעל שם טוב הק’ להתברך מפיו ולזכות לזרע של קיימא, ברכם הבעש”ט והבטיח להם בן זכר במהלך השנה הקרובה, במלאות שנה לברכת הבעש”ט נולד לרבי ברוך ולאשתו בנם רבי שניאור זלמן.
במלאות לילד שלושה שנים שוב נסעו למז’יבוז’, והביאו את בנם איתם לבעש”ט כדי שיגזוז משערו בטקס ה”חאלקע”, הבעש”ט גזז תלתל משערו וברכו בברכת כהנים.
עד גיל שמונה למדו אביו תורה ודרך ארץ, וכבר אז היה ניכר בחריפותו ותפיסתו המהירה ולכן שלחו אביו ללובביץ, שם מסרו לרבי יששכר בער מקובילניק שהיה רב ומוכיח בעיר, לאחר שלשה שנים בהם לימדו רבי יששכר בער תורה פנה לאבי הנער ואמר: שלח את בנך למקום תורה, כי אני, אין לי יותר מה לחדש לו.

רבי משולם זושא מאניפולי

רבי משולם זושא מאניפולי
רבי משולם זוסיא ליפמן המוכר יותר בכנויו רבי זושא מאניפולי, נולד בשנת ת”צ (1729) לאביו רבי אליעזר לפמן. אביו של רבי זוסיא, ר’ אליעזר, ואמו היו בעלי מעשי חסד וצדקה ולהם 7 בנים ובת אחת. שניים משבעת הבנים חשקה נפשם בתורה – ר’ אלימלך ואחיו הצעיר ר’ זוסיא, אשר כונו “האחים הקדושים”. הם למדו יחד ולאחר שמילאו כריסם בתורה, תלמוד ופוסקים, התעמקו בלימוד קבלה, בייחוד בתורת האר”י ובקבלה המעשית שלו. קיבלו עליהם גלות 8 שנים, עסקו בסיגופים ובצומות, חיו חיי צער, סבלו רעב קללות וגידופים מהכפריים והמון העם שלא הכירו בצדיקים העומדים לפניהם ור’ זוסיא נהג לומר שייסורים כמוהם כסוכר מתוק שהרי ממרקין עוונותיו של אדם.

המשך…

“החוזה מלובלין” רבי יעקב יצחק מלובלין

“החוזה מלובלין” רבי יעקב יצחק מלובלין

החוזה נולד למשפחה מיוחסת (אמו הייתה בתו של רבי יעקב קאפיל מהעיר ליקווע – פולין). בנעוריו למד אצל המגיד ממעזריטש ורבי שמעלקה מניקלשבורג בעת שזה האחרון היה רבה של שינווה, והיה תלמידו של רבי אלימלך מליז’נסק. בערך בשנת 1780, עבר ללאנצוט, נישא לרבנית שפרינצה לבית שטרנפלד, ושם הנהיג עדת חסידים בתקופה זו של חייו כונה הצדיק מלאנצוט. מלאנצוט עבר לזמן קצר לרוזואדוב, ב-1800 הגיע ללובלין, שם נשאר עד פטירתו. במרכז הרובע היהודי בלובלין הקים קלויז (בית מדרש) אליו הגיעו רבים מכל שכבות האוכלוסייה לקבל את עצתו.

המשך…

סגירת תפריט
WhatsApp chat
דילוג לתוכן