רבי דוב בער המגיד ממעזריטש

ציון המגיד ממזריש

מחייו של המגיד ממעזריטש רבי דב בער המכונה המגיד ממעזריטש, נולד בשנת ה'תס"ד, בעיר לוקאטש שבאוקראינה, לאביו רבי אברהם המיוחס עד לתנא הגדול רבי יוחנן הסנדלר, ולאמו מרת חוה. חייו: עוד בילדותו חונן רבנו בכשרונות נדירים ואביו שלחו ללמוד תורה בלבוב בישיבתו המפורסמת של רבי יעקב יהושע פולק בעל הפני יהושע. נישואיו: רבנו נשא לאשה […]

רבי אלימלך מליז'ענסק

קבר רבי אלימלך מליזענסק

מחייו של רבי אלימלך מליז'ענסק ציון רבי אלימלך מליזענסק רבי אלימלך וייסבלום מליז’ענסק, נולד בשנת ה’תע”ז, בלאפאחי כפר קטן הסמוך לעיר טיקטין שבגליציה, לאביו רבי אליעזר ליפמאן ולאמו מרת מירל.חייו:מינקותו חשק רבנו בלימוד התורה הק’, אך גודל יראתו ושקדנותו לא באה בנקל, יחד עם אחיו רבי זושא מאניפולי ישב והגה בתורה, יחדיו מלאו את כריסם בתנ”ך הלכה ש”ס […]

רבי נחמן מברסלב

קבר רבי נחמן אהובה ארד

מחייו של רבי נחמן מברסלב ציון רבי נחמן מאומן רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל”ב (1772), בעיירה מז’יבוז’ שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע”א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש”ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש”ט. חייו: כאשר הוכנס רבינו בבריתו של אברהם […]

רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש

קבר רבי ישראל הבעל שם טוב טיסה לאומן

מחייו של רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש ציון רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש רבי ישראל המכונה בפי כל “בעל שם טוב הקדוש“, נולד ביום ח”י באלול שנת נח”ת, בעיירה הקטנה אקופ שבפודוליה (בין פולניה לוואלחיא), לאביו רבי אליעזר ולאמו מרת שרה לעת זקנתם. לידתו: המסורת מספרת כי אביו זכה לבן כזה משום שעמד בניסיון […]

רבי נתן מברסלב

אוהל רבי נתן מברסלב

מחייו של רבי נתן מברסלב אוהל רבי נתן מברסלב חייורבי נתן שטרנהרץ, המכונה גם רבי נתן מברסלב או רבי נתן מנעמירוב נולד בשנת ה’ אלפים תק”מ ט”ו לחודש שבט(22 ינואר 1780), בן בכור לאביו הנגיד רבי נפתלי הירץ שטערנהארץ, ולאמו מרת חיה לאנע. אביו הצעיר ר’ נפתלי הירץ, נחשב לאחד מנגידי העיר וחשוביה.ילדותומעודו, עוד בהיותו […]

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

אוהל רבי לוי יצחק מברדיצב

מחייו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אוהל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב נולד בעיירה הוסקוב שבמחוז פשמישל, בשנת ת”ק לערך, לאביו רבי מאיר זי”ע אבדק”ק הוסקאב ולאמו מרת שרה סאשע ע”ה, ביום שירדה נשמתו הק’ לעוה”ז חילק מרן הבעש”ט זי”ע לחיים לחבריא קדישא במעזבוז’ ושח להם בשמחה “היום הזה באה לעולם נשמה גדולה וקדושה אשר תמליץ טוב […]

רבי שניאור זלמן- בעל התניא

רבי שניאור זלמן - בעל התניא

מחייו של רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי, נולד בי”ח אלול ה’תק”ה, בעיר לאזני פלך מוהילוב בלארוס, לאביו רבי ברוך ולאמו מרת רבקה.ילדותו:הוריו שהיו חשוכי ילדים נסעו יחד למז’יבוז’ אל הבעל שם טוב הק’ להתברך מפיו ולזכות לזרע של קיימא, ברכם הבעש”ט והבטיח להם בן זכר במהלך השנה הקרובה, במלאות שנה לברכת הבעש”ט נולד לרבי […]

רבי משולם זושא מאניפולי

ציון רבי זושא

מחייו של רבי זושא מאנפולי ציון רבי זושא רבי משולם זוסיא ליפמן המוכר יותר בכנויו רבי זושא מאניפולי, נולד בשנת ת”צ (1729) לאביו רבי אליעזר לפמן. אביו של רבי זוסיא, ר’ אליעזר, ואמו היו בעלי מעשי חסד וצדקה ולהם 7 בנים ובת אחת. שניים משבעת הבנים חשקה נפשם בתורה – ר’ אלימלך ואחיו הצעיר ר’ […]

"החוזה מלובלין" רבי יעקב יצחק מלובלין

מחייו של החוזה מלובלין אוהל החוזה מלובלין החוזה נולד למשפחה מיוחסת (אמו הייתה בתו של רבי יעקב קאפיל מהעיר ליקווע – פולין). בנעוריו למד אצל המגיד ממעזריטש ורבי שמעלקה מניקלשבורג בעת שזה האחרון היה רבה של שינווה, והיה תלמידו של רבי אלימלך מליז’נסק. בערך בשנת 1780, עבר ללאנצוט, נישא לרבנית שפרינצה לבית שטרנפלד, ושם הנהיג […]

WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן