משפטי רבי נחמן

כמה חשוב לרקוד לה’, להמתיק את הדינים במחיאת כף אל כף כמו דוד המלך ע”ה שמרקד לפני ה’ יתברך והמתיק דינים מעל עם ישראל..כך יהודי צריך לרקוד לפניו יתברך…

  ריקודים

חשוב מאוד להתפלל על השמחה כי היא מקור הברכה האמיתית. שאדם שמח כל השפע האלוקי יורד עליו.

 מצווה

גם אם האדם פגם וקילקל המון, ה’ יתברך רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת. אינו חפץ במות הרשע, אלה בתשובתו תמיד תמיד דלת התשובה אצל ה’ פתוחה וזה נקרא לתקן..

 לתקן

העין שלנו כל כך מצומצמת מלראות לרחוק. אבל, גם אם הדבר ניראה לנו הכי הכי גרוע, בסופו של דבר ה’ יתברך יהפוך הכל לטובתו הניצחית של האדם…

לטובה

חייב האדם להרגיל את עצמו בתפילות ותחנונים לפני שוכן מרומים, ולהאמין שתפילתו נשמעת לפניי ה’ יתברך ואל יפסיק להתפלל כי בסופו של דבר תפילתו תתגשם..

 תפילה

רבנו שאג בקול גדול “אל יאוש בעולם כלל” תמיד חייב האדם לזכור גם אם חרב חדה מונחת על צוארך, אל יתאייש האדם מרחמים לכן, תתחזק באמונה פשוטה ותמימה..

 נהר

רבינו הקדוש אמר: אילו יהודי היה יודע מה המעלה של ההתבודדות, הוא היה עוזב את כל הבלי העולם הזה ושופך שיחו לפני קונו.

 התבודדות