רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

מחייו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

אוהל רבי לוי יצחק מברדיצב
אוהל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

נולד בעיירה הוסקוב שבמחוז פשמישל, בשנת ת”ק לערך, לאביו רבי מאיר זי”ע אבדק”ק הוסקאב ולאמו מרת שרה סאשע ע”ה, ביום שירדה נשמתו הק’ לעוה”ז חילק מרן הבעש”ט זי”ע לחיים לחבריא קדישא במעזבוז’ ושח להם בשמחה “היום הזה באה לעולם נשמה גדולה וקדושה אשר תמליץ טוב ותלמד סנגוריה על כנסת ישראל”, ואכן מפורסם היה באהבתו לבנ”י ובהמלצותיו עליהם בתפלותיו עד שהרה”ק קדוש ישראל מרוז’ין זי”ע אומר שדי בהזכרת שמו של רבינו לעורר רחמי ה’ על בנ”י, והוסיף ע”כ בנו הרה”ק ר’ א”י מסדיגורא זי”ע כי לא רק הזכרת שמו של רבנו אלא אפי’ הזכרת שם העיר “ברדיטשוב” יש בכוחו לעורר רחמי ה’ על בני ישראל,בצעירותו היה ידוע בכינוי העילוי מירופלב.

נישואיו
כשהגיע לפרקו נשא את בת הגביר רבי ישראל פרץ מק”ק לוברטוב תלמידם של הרה”ק רבי דב בער המגיד ממזריטש זי”ע והרה”ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג 

כהונתו:

בגיל צעיר מאד החל מכהן ברבנות, משנת ה’תקכ”א עד שנת ה’תקכ”ה כיהן כרב ברוטשוול, בשנת ה’תקכ”ה התמנה לרב בז’יליחוב, ובשנת ה’תקל”ו עבר לפינסק, שם כיהן כרב וראש ישיבה, בני הקהילה הצרו את רגליו בשביל היותו חסיד, ופעם אף התנפלו על ביתו ושדדוהו ורוב ימיו היה מלא רדיפות ממתנגדי החסידות ולא שבע נחת, והרה”ק מברדיטשוב זי”ע אף שהיה נרדף רק לסיבת החזקתו בשיטת החסידות סבל הכל ולא זז מדרכו הקדושה, ואדרבא הוסיף אומץ לנסוע לרבו הגדול הרה”ק רבי דב בער ממזריטש זי”ע (שהיה דר אז בראוונע) להשתעשע עמו בדברי תורה, וכ”ז הוסיף אף וחימה באנשי קהלתו שהיו מתנגדים גדולים.
בשנת תקמ”ה, ביום מ”ה לספירה (ספירת העומר) בהיותו כבן מ”ה שנים, זרחה עליו שמש ההצלחה כי אנשי ק”ק ברדיטשוב קבלו אותו בכבוד ובפאר גדול לרב ואב”ד בעירם הגדולה, ואמר אז שהגיע לכאן בג’ פעמים מ”ה, בן מ”ה שנים, ביום מ”ה לספירת העומר ונחנו מ”ה, ובק”ק ברדיטשוב היתה יד החסידים על העליונה והם ידעו להוקיר ולהעריך את רבם הגדול והקדוש.

רבי מנחם מנדל בעל הצמח צדק זי”ע מלויבאוויטש העיד עליו כי מרוב המלצת הטוב של הרה”ק מברדיטשוב על עם ישראל נברא בשמים ממעל היכל מיוחד היכל הזכות הנקרא “לוי יצחק בן שרה סאשע” וכאשר יהודי מתפלל ואומר תהלים ומבקש רחמים מה’ בזכות “לוי יצחק בן שרה סאשע” נפתח אותו היכל והיהודי נושע מצרתו.

בספה”ק “תפארת שלמה” ח”א (לקוטים) איתא בזה”ל: לכן אנו משבחים ומפארים תמיד אשר ברא ה’ הצדיקים הללו וז”ש. אלוקי אברהם וכו’ וכיוצא בזה נשמע מפי קדוש מדבר הרב הקדוש מלובלין זי”ע אחר פטירת הרב הקדוש מברדיטשוב אמר שלקח לו פנאי זה ט”ז שנים שעה אחת בכל יום לתת שבח והודיה להשי”ת אשר ברא בריה נפלאה כזה עכלה”ק.

ספריו:

הרה”ק מברדיטשוב חיבר ספה”ק “קדושת לוי” ועוד כמה חיבורים בקודש, הספה”ק נתקבל בכל תפוצות ישראלל ספר סגולי קדוש וטהור, חכמי וצדיקי דורו ובדורות שלאחריו העידו שסגולת הספר גדולה היא להרכיש ולנטוע בלב הקורא או המעיין בו התלהבות ודבקות יראת ה’ ואהבתו.
פטירתו
בשנת ה’תק”ע נפטר רבנו, ומנוחתו כבוד בעיר ברדיטשוב, מרוב הערצה לרבם לא קיבלו עוד בני ברדיטשוב רב לקהילתם וכל גדולי התורה שבאו אחריו כונו בתואר דיין ומורה הוראה.
רבי נחמן מברסלב אמר לחסידיו באותו יום “כבה אור העולם”

השאירי תגובה

מאמרים פופלרים

טיסות לאומן בקרוב

עקבי אחרינו

רוצה לקבל את המאמר לפני כולם?

** כתיבת דוא"ל שלך, מאשרת את הצטרפותך לרשימת תפוצה לקבלת מיילים

WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן