שרית בן שבת

אהובה רבנית יקרה אשה מדהימה כמה אהבה כמה חם ממך ,שהשם ייברך אותך ואת בני ביתיך בנחת בבריאות הנפש והגוף.מחכות לך באהבה לשיעור הבא בעזרת השם בלי נדר. בנות אילת.;