שיעורי תורה משנת התשע”ח

צניעות חלק א’

צניעות חלק ב’

כפר סבא

מהי התבודדות ואיך מתבודדים

הכנה לפורים

מידת הרחמים של ה’

גאולת ישראל

ימי ספירת העומר

לוחמים בקודש;