שואלין בהלכות פסח

קדם לפסח שלושים יום על כן חובה על כל איש ישראל לשנן לעצמו היטב במשך ימים אלו יום יום את ההלכות הקשורות לחג הפסח. ולהתחיל גם בניקוי הבית ובקניית מוצרים לפסח. ורבים מיראי ה’ וחושבי שמו נוהגים להתחיל בזה מיום י’ד באדר;