התבודדות

סדר התבודדות

עוד מאבותינו הראשונים למדנו איך יהודי צריך לשפוך שיחו לפני קונו” ויצא יצחק אבינו לשוח בשדה”.

רבנו הקדוש אמר:
 “אם הייתי יודע מה מעלתה של ההתבודדות לא הייתי מסגף את עצמי, רק מתבודד לה’.. ההתבודדות מעלתה גדולה מן הכל..”
ועוד אמר שיהיה האדם רגיל להתבודד כל יום שעה והמקום שהוא מתבודד שם יחכו לו המילים שה’ יתברך הכין לו 
ואם רק יבוא לפני המלך לשפוך שיחו יעצור ה’ יתברך את כל עיסוקיו רק לשמוע את בנו ואפילו שאין הדיבור יוצא לאדם, 
רק שיבוא לפני הקב”ה וה’ יפתח את ליבו אליו בתפילה.

כמה מעלות על ההתבודדות:

1. שיהודי מתבודד מקרב את הגאולה.
2. שיהודי מתבודד מבטל גזרות ה’ מעל עם ישראל.
3. שיהודי מתבודד אין ליצר הרע רשות להיכנס בהתבודדות.
4. שיהודי מתבודד מעורר תשובה בנשמות של עם ישראל.
5. שיהודי מתבודד נעשית שעת רצון גדולה בעבורו לבקש לפני ה’ יתברך.
6. שיהודי מתבודד ושופט את עצמו בעולם הזה אין שופטים אותו באותו יום בעולם הבא.
7. שיהודי מתבודד זוכה לבוא לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה ולהרגיש פניי השכינה.

התקשרות לצדיק:

תקשר עצמה לצדיק ותאמר כך:
אני מקשרת את עצמי בהתבודדות הזו ובוידוי דברים על עוונותיי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לצדיק האמיתי והקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה שמחה ואמונה רבינו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
הריני ממליכה אותך מלך מלכי המלכים על רנ”ב אבריי שס”ה גידיי על גופי, רוחני ונשמתי.
אלוקי אברהם (לכוון בראש) לחסד
אלוקי יצחק – לגבורה
אלוקי יעקב – לתפארת
ענני ה’ יתברך בהתבודדות הזו וזכני שהתבודדות הזו תעלה מעלה מעלה לפני כסא כבודך ותמצא חן בעינייך וקבל ברחמים תפילתי ותשלח לי ברחמים את הדיבורים שיצאו מתוך ליבי אלייך בוראי.
“ה’ שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך”

מתחילה:

א. תודה והודיה לה’ יתברך-
תודי על כל יום שה’ יתברך מחדש מעשה בראשית, על הבריאות, פרנסה, משפחה, חברים, על שהוציא אותנו מארץ מצרים, על שבתות, על החגים, על התורה הקדושה ועוד…
ב. תפילה על עם ישראל-
שיבנה בית המקדש, שיבוא משיח צדיקנו ברחמים, על אנשים חולים (לפרט את שמם), על הצרות של עם ישראל, על הגלות ועוד..
ג. וידוי דברים-
להתוודות לפני ה’ יתברך על חטאים, לבקש מה’ יתברך מחילה וסליחה, להתחרט על העבר, לקבל בלי נדר על העתיד ולשפוט את עצמך מאתמול על מעשיך לאותה שעת שאת מתבודדת.
ד. נקודות טובות-
לתת נקודות טובות על עצמך במה את משתדלת, במה את מצליחה לנצח את יצר הרע, איפה התגברת על מידת הכעס, על לשון הרע ועוד..
ה. שעת רצון-
לבקש מה’ יתברך כל מה שיש על ליבך, הן ברוחניות והן בגשמיות. להאמין שה’ יתברך שומע אותך ושום תפילה לא תשוב ריקם מלפניו.
יהי רצון שתתקבל התפילה.

נשים יקרות, הכי הכי חשוב בסדר ההתבודדות זה להתמיד יום יום למצוא את הזמן וגם אם את לא מצליחה שעה, לא נורא, תתחילי וה’ ישלח לך סייעתא דישמיא מלמעלה.
והכי הכי חשוב בעולם אין שום יאוש בעולם כלל!! גם אם ישבת ולא דיברת גם זה יקר בעיני ה’ יתברך.
באהבה גדולה והצלחה מרובה,
אהובה ארד- אהובה לצדיק

אהובה ארד התבודדות באומן
נגן וידאו

שתפי מכל הלב !

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Pinterest
WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן