מירי אלון

לרבנית אהובה ועינב היקרות תודה לכן שאתן מגיעות עד אלינו ומעוררות את עירנו תודה על דברי אלוקים חיים ….;