מירב פלוס

איזה ערב מדהים זכיתי היום לחוות בזכותך ערב הפרשת חלה אשרייך רבנית יקרה !

 ;