לימור גמליאל

ממצולות ים תוציאני, ממצולות ים תוציאני!!! אז כמו שאני הלכתי לבד וחזרתי ביחד, מי יתן שבזכות הצדיקים הגדולים ובפרט ל (!!!) צדיק יסוד עולם נחמן בן פייגה, נוושע כולנו יחד וכל אחד לחוד ויתהפך מזלנו לטובה בחג הפורים הזה! מבדידות לחיי נשואין מאושרים, מעקרות לפוריות, מחולי לרפואה שלמה, משנאה לאהבה גדולה ומאפילה לאורה!! אמן ואמן!!;