חודש ניסן

* חשיבות החודש- “החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה”. רובו של החודש ימים טובים: בראש חודש ניסן הוקם המשכן וי”ב יום הקריבו הנשיאים את קורבנם, ועוד בו שבעת ימי הפסח ובו נגאלו ממצרים ובו עתידין להיגאל. ולכן יש בו הלכות מיוחדות.

* כשאומר אדם על חודש ניסן שהוא ה”חודש הראשון”, הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא של “החודש הזה לכם ראש חודשים וכו'” וכל זאת כדי לזכור את החודש שבו יצאנו ממצרים

 

;