הודיה חופית

אהובה כשמך את אהובה על כולם והמיוחד על השם עם כל מעשה החסד והזיכויי רבים שלך!!! פשוט זכות להכיר אישיות כמותך!!! אני מעריצה שלך… אוהבת הודיה חופית …;