דין מי ששכחה להזכיר “ותן טל ומטר” בברכת השנים

מי ששכחה לבקש על הגשמים בברכת השנים, אם נזכרה באמצע ברכת השנים, תחזור לתחילת הברכה ותבקש על הגשמים. ואם נזכרה לאחר שהתחילה בחתימת הברכה “ברוך אתה ה'”, תסיים “למדני חוקיך”, ותחזור לתחילת ברכת השנים. ואם נזכרה לאחר שסיימה את ברכת השנים לגמרי, אבל לא התחילה עדיין בברכת “תקע בשופר גדול”, אז תזכיר מיד “ותן טל ומטר לברכה”, ותמשיך בברכת תקע בשופר גדול.

ואם נזכרה לאחר שהתחילה בברכת תקע בשופר גדול, תבקש על הגשמים בברכת שמע קולינו, שלפני שתאמר “כי אתה שומע תפילת כל פה”, תאמר, “ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה”. ואם נזכרה בסיום ברכת שומע תפילה לאחר שתאמר “ברוך אתה ה'”, אז תאמר “למדני חוקיך”, ותחזור לתחילת ברכת שומע תפילה ותבקש על הגשמים. ואם סיימה את ברכת שומע תפילה, אבל לא התחילה עדיין באמירת “רצה”, תזכיר שם “ותן טל ומטר לברכה” ותמשיך בברכת רצה.

ואם נזכרה לאחר שהתחילה בברכת רצה, חוזרת לברכת השנים, ומבקשת שם על הגשמים וממשיכה על סדר הברכות משם. ואם נזכרה אחר שסיימה את אמירת “יהיו לרצון” שבסיום אמירת “אלקי נצור”, תחזור לראש התפילה ותתפלל שנית.

 ;