דבי ומרים בוחבוט לוי

צדיקה שלנו ראיתי אותך אתמול בהפרשת חלה אצל אלגרה ריגשת אותי עד דמעות שהשם יברך אותך ואת בני משפחתך אמן;