בת ישראל

רק עכשיו חזרנו מטקס הפרשת חלה עולמית. מוקד בת ים עם הרבנית אהובה ארד תח”י קרוב ל-500 נשים. כנס חזק ביותר. מי שלא באה הפסידה. תודה לרבנית אהובה ארד. תודה לכל הנשים שהיו בכנס. תודה לערוץ 2000 תודה לך בורא עולם על שזיכית אותנו במצווה הנפלאה הזו הפרשת חלה. תודה לערוץ 2000 ולבורא עולם על שבחרו במוקד בת ים בבית הכנסת “מרום ישראל” שמכאן היה שידור ישיר של הטקס בערוץ 2000. יהי רצון שנזכה לראות ישועות גדולות ולביאת משיח צדקינו אמן ואמן.;