מסעות לאומן, טיולים לקברות צדיקים בארץ, שיעורי תורה, הפרשות חלה, סעודות אמנים עם המון שמחה ואהבה

במדבר

לראות את הנשמה באור הישר

תפילה לה' והכל מתגשם

פרשת קרח

פרשת חקת- תמימות בעבודת ה'

פרשת בלק/פנחס- המתקת הדינים ע"י תפילה

פרשת מטות מסעי